c4ef7c19f43e4b8c9d7195269c23b7bc.jpg

LỜI BÀI HÁT

Sét ...

I used to bite my tongue and hold my breath
Scared to rock the boat and make a mess
So I sat quietly, agreed politely
I guess that I forgot I had a choice
I let you push me past the breaking point
I stood for nothing, so I fell for everything

You held me down, but I got up
Already brushing off the dust
You hear my voice, your hear that sound
Like thunder, gonna shake your ground
You held me down, but I got up
Get ready cause I’ve had enough
I see it all, I see it now

I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire
Cause I am a champion and you’re gonna hear me ROAR
Louder, louder than a lion
Cause I am a champion and you’re gonna hear me ROAR
Oh oh oh oh oh oh
You’re gonna hear me roar

Now I’m floating like a butterfly
Stinging like a bee I earned my stripes
I went from zero, to my own hero

You held me down, but I got up
Already brushing off the dust
You hear my voice, your hear that sound
Like thunder, gonna shake your ground
You held me down, but I got up
Get ready ’cause I’ve had enough
I see it all, I see it now

I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire
‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me ROAR
Louder, louder than a lion
‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me ROAR
Oh oh oh oh oh oh
You’re gonna hear me roar

Roar-or, roar-or, roar-or

I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire
‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me ROAR
Louder, louder than a lion
‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me ROAR
Oh oh oh oh oh oh
You’re gonna hear me roar

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Sét...
Tôi từng cắn lưỡi mình và nín thở
Sợ gieo rắc rối và gây nên mớ hỗn độn (1)
Thế nên tôi ngồi yên, nhã nhặn ưng thuận
Tôi đoán rằng tôi quên mình có một

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
NhocCGcute 29-08-2013
bài này là mình kết Katy Perry luôn, hay hay hay .........................................
...
21-08-2013 Sét cảm ơn bạn nhiều ^^

Xem hết các bình luận