một bài hát phản đối chiến tranh, chiến tranh sẽ không thể tránh khỏi khi chỉ phục vụ lợi ích cho những kẻ muốn lưu danh thiên hạ, sẽ tốn rất nhiều thời gian, sẽ cần rất nhiều thời gian, và sẽ trải qua thời gian rất dài và dài

LỜI BÀI HÁT

She packed my bags last night pre-flight
Zero hour nine AM
And I'm gonna be high as a kite by then
I miss the earth so much I miss my wife
It's lonely out in space
On such a timeless flight
And I think it's gonna be a long long time
'Till touch down brings me round again to find
I'm not the man they think I am at home
Oh no no no I'm a rocket man
Rocket man burning out his fuse up here alone
And I think it's gonna be a long long time
'Till touch down brings me round again to find
I'm not the man they think I am at home
Oh no no no I'm a rocket man
Rocket man burning out his fuse up here alone
Mars ain't the kind of place to raise your kids
In fact it's cold as hell
And there's no one there to raise them if you did
And all this science I don't understand
It's just my job five days a week
A rocket man, a rocket man
And I think it's gonna be a long long time
'Till touch down brings me round again to find
I'm not the man they think I am at home
Oh no no no I'm a rocket man
Rocket man burning out his fuse up here alone
And I think it's gonna be a long long time
'Till touch down brings me round again to find
I'm not the man they think I am at home
Oh no no no I'm a rocket man
Rocket man burning out his fuse up here alone
And I think it's gonna be a long long time
And I think it's gonna be a long long time
And I think it's gonna be a long long time
And I think it's gonna be a long long time
And I think it's gonna be a long long time
And I think it's gonna be a long long time
And I think it's gonna be a long long time
And I think it's gonna be a long long time

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

longkinh009 Cập nhật: hieu_ndh_7717 / 09-07-2018...
Cô ấy đóng hành lý cho cho tôi đêm cuối trước chuyến bay
Cất cánh đúng 9 giờ sáng
Và tui sẽ lên cao như cánh diều
Tui nhớ mặt đất rất nhiều như tui nhớ vợ

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận