LỜI BÀI HÁT

Its a little bit funny this feeling inside
Im not one of those who can easily hide
I dont have much money but boy if I did
Id buy a big house where we both could live

If I was a sculptor, but then again, no
Or a man who makes potions in a traveling show
I know its not much but its the best I can do
My gift is my song and this ones for you

And you can tell everybody this is your song
It may be quite simple but now that its done
I hope you dont mind
I hope you dont mind that I put down in words
How wonderful life is while youre in the world

I sat on the roof and kicked off the moss
Well a few of the verses well theyve got me quite cross
But the suns been quite kind while I wrote this song
Its for people like you that keep it turned on

So excuse me forgetting but these things I do
You see Ive forgotten if theyre green or theyre blue
Anyway the thing is what I really mean
Yours are the sweetest eyes Ive ever seen

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngọc Cập nhật: Jill_vercident / 06-07-2014...
Cảm xúc từ trong lòng có chút gì đó khác lạ
Tôi không phải là một người dễ trốn chạy
Tôi không có nhiều tiền nhưng người yêu ơi nếu tôi có
Tôi có thể

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
slash90 02-10-2011
dù gì đi nữa, người viết bài hát ày thật là láu cá đấy
...
MC2051991 12-10-2009
À quên lưu ý là nếu mọi người dịch thì nên tôn trọng tác giả, đừng thay đổi các đại từ xưng hô.
...
MC2051991 12-10-2009
Dịch lại, bài hát khá khó để cho người dịch đầu có thể dịch đúng và hay. Một trong những bản tình ca tuyệt vời nhất trong lòng mình :)

Xem hết các bình luận

Alone
64,832 lượt xem