LỜI BÀI HÁT

Thinking about you

Yesterday I saw the sun shinin',
And the leaves were fallin' down softly,
My cold hands needed a warm, warm touch,
And I was thinkin' about you.

Here I am lookin' for signs of leaving,
You hold my hand, but do you really need me?
I guess it's time for me to let you go,
And I've been thinkin' about you,


When you sail across the ocean waters,
And you reach the other side safely,
Could you smile a little smile for me?
'cause I'll be thinkin' about you,
I'll be thinkin' about you,
I'll be thinkin' about you,
I'll be thinkin' about you.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngọc Cập nhật: Bellewu / 06-02-2009...
Nghĩ về anh

ngày hôm qua em đã thấy ánh dương bừng sáng,
và những chiếc lá, thả rơi rất nhẹ,
bàn tay lạnh cóng cần một hơn ấm chạm vào
và em đã nghĩ

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
hoabeo38 19-07-2009
Could you smile a little smile for me?-Câu này nên dịch là :Anh có thể khẽ cười với em được không?
...
Subby 11-06-2009
:) "Could you smile a little smile for me?" Just that, and I wont ask for more. Cause you dont really need me. And I'm okay with that. Then I will step aside, and wish you happiness. With no regret :)
...
binhpq 16-02-2009
(viết có dấu nhé - Mỳ)
...
bun 10-08-2008
thật là tuyệt vời ^^~

Xem hết các bình luận