LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Forever Free

They try to give me answers to questions I've never asked.
I'll have no part in their conspiracy.
I guess I am the kind of guy that will never stray.
The thing I need is privacy, some guiding, depriving, misleading and combining.
They're watching our every move.
They can try to bind our arms, but they can't chain our minds or hearts.
We will keep our faith inside our souls and never let it go
We're Forever Free
You see them making headlines, new pictures tell old stories,
explaining what they have said and done.
Media's new illusion, creating more confusion
but I know that they'll soon be gone

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Người ta cố trao tôi đáp án
cho những nghi vấn mà chưa bao giờ tôi hỏi cả.
Tôi sẽ không dự phần vào âm mưu của họ,
Tôi chắc chắn tôi là một kẻ
chẳng bao giờ lầm lạc.
Những gì tôi cần,
là cách sống của riêng tôi.
đôi điều định hướng, đôi điều mất đi,
đôi điều sai lạc và đôi điều hòa hợp.
Người ta đang dõi theo từng động thái của ta,
họ có thể cố khóa đôi tay ta,
nhưng chẳng thể nào xiềng xích
trái tim ta hay tâm hồn ta được.
Chúng ta sẽ mãi giữ niềm tin trong lòn,
mà chẳng bao giờ từ bỏ.
Chúng ta mãi mãi tự do.
Anh có thấy
người ta đang tạo nên những dòng tít,
những bức tranh mới nhưng kể câu chuyện cũ,
để gải thích cho những gì người ta đã nói và làm.
Phương tiện truyền thông dùng để đánh lừa,
đang tạo nên những điều huyễn hoặc,
nhưng ta biết rằng tất cả điều đó sẽ sớm qua đi.Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Alone
114,181 lượt xem