Season Of Faith's Perfection - Stratovarius

1    | 07-11-2007 | 10514

LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Seasons they come seasond they go
Observing them in their perfect flow
Changing my life as they pass me by
Drying my tears letting them die
In the sunrise i am born again
In the sunset i die again

What will you do when all fails?
When you feel like a ship without sails
When desperation fills your mind
And the pain makes you blind
In my silent truth i scream these words
THE HOPE IS LOUD!
Never give up

Season of faith's perfection
Hold on to your good thing
Every day there's a new chance
To start once again
Season of faith's perfection
Forgive yourself
Let go of the past
Be gentle, understand...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

fallenleaf Cập nhật: Anakin Skywalker / 02-08-2012...
Bốn mùa cứ đến rồi lại đi
Giám sát họ trong dòng chảy hoàn hảo
Thay đổi cuộc đời tôi khi nó đi qua tôi
Làm khô những giọt nước mắt để dần chết đi
Trong ánh mặt trời tôi được tái sinh
Và chết đi một lần nữa trong buổi hoàng hôn

Bạn làm gì khi tất cả đều thất bại?
Khi bạn cảm thấy trên con thuyền không người lái
Khi tuyệt vọng lấp đầy tâm trí của bạn
Và nỗi đau khiến bạn mù lòa
Trong sự im lặng thật sự của tôi, tôi hét lên những lời này
HY VỌNG THẬT TO LỚN!
Đừng bao giờ từ bỏ

Mùa đức tin hoàn hảo
Nắm lấy những điều tốt đẹp
Cơ hội mới sẽ đến mỗi ngày
Để bắt đầu một lần nữa
Mùa đức tin hoàn hảo
Hãy tha thứ cho bản thân mình
Hãy để quá khứ trôi đi
Hãy nhẹ nhàng, thấu hiểu...

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận