LỜI BÀI HÁT

I love the way you smile when I look in your eyes.
I love the way you laugh when I try to be funny.
And how the tears roll down your face when I say no one could ever take your
place.

(CHORUS)
Cause baby when you sleep, I watch you breathing.
And baby when you dream, I dream with you.
Cause everywhere you are is where I wanna be, It's true.
Everything you do makes me know how much I love you.

The way you touch my lips right after every kiss,
And softly whisper that I'm your everything.
The way you pray our love wont die
Every night just before you close your eyes.

(CHORUS)
Cause baby when you sleep, I watch you breathing.
And baby when you dream, I dream with you.
Cause everywhere you are is where I wanna be, It's true.
Everything you do makes me know how much I love you.

(BRIDGE)
I believe somethings were meant to be.
As sure as there is love, yours is meant for me.

(CHORUS)
Cause baby when you sleep, (I believe) I watch you breathing.
(When I see you in my dreams, it's in everything.)
And baby when you dream, (I beleive) I dream with you. (When I see you in my
dreams, it's in everything.)
Cause everywhere you are is where I wanna be. (Oh, It's true)
Everything you do makes me know how much I love you.


Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Anh yêu cái cách em mỉm cười,khi anh nhìn vào đôi mắt em
Yêu cách em cười vui,khi anh gắng gây hài ước
Và cả những giọt nước mắt lăn trên khuôn

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
ngoctuyen_yhb 22-01-2010
Sao bản dịch cuả mình lại ở đây?huhu.post bài đầu tiên mà đã bị delete rồi.chán quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xem hết các bình luận