LỜI BÀI HÁT

Thought I saw you today
You were standing in the sun then you turned away
And I know it couldn't be
But my heart believed
Oh it seems like there's something everyday
How could you be so far away
When you're still here
When I need you you're not hard to find
You're still here
I can see you in my baby's eyes
And I laugh and cry
You're still here

I had a dream last night
That you came to me on silver wings
And I flew away with you on a painted sky
And I woke up wondering what was real
Is what you see and touch or what you feel
'Cause you're still here
Oh you're everywhere we've ever been
You're still here

I heard you in a strangers laugh
And I hung around to hear him laugh again
Just once again
Thought I saw you today
You were standing in the sun then you turned away

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngọc Cập nhật: Oll / 10-01-2009...
Cứ nghĩ rằng thấy anh hôm nay
Anh đang đứng dưới nắng và rồi anh quay đi
Và em biết điều đó là không thể
Nhưng trái tim em vẫn tin
Điều đó dười như là

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Oll 31-12-2008
@ bau_troi_ki_dieu:
bạn làm Oll bực rồi nhen , có biết tìm kiếm trước khi đăng hông vậy ?

Xem hết các bình luận

Cry
6,813 lượt xem
Alone
65,097 lượt xem