When you believe - Ca khúc là soundtrack của bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng Hoàng Tử Ai Cập. Ca khúc được thể hiện bởi 2 diva lớn nhất của lịch sử nhạc pop - Mariah Carey và Whitney Houston với một âm vực rất rộng và cách xử lí bài hát một cách tài tình.

Về lyric: Bài hát nói về sức mạnh của niềm tin, không bao giờ đầu hàng và từ bỏ.
Video: Trích một phần nhỏ hình ảnh từ bộ phim Hoàng Tử Ai Cập