Hall Of Fame (ft. Will.I.Am) - The Script

2    | 01-10-2012 | 18854

LỜI BÀI HÁT

Yeah, You could be the greatest
You can be the best
You can be the king kong banging on your chest

You could beat the world
You could beat the war
You could talk to God, go banging on his door

You can throw your hands up
You can be the clock
You can move a mountain
You can break rocks
You can be a master
Don't wait for luck
Dedicate yourself and you can find yourself

Standing in the hall of fame
And the world's gonna know your name
Cause you burn with the brightest flame
And the world's gonna know your name
And you'll be on the walls of the hall of fame

You could go the distance
You could run the mile
You could walk straight through hell with a smile

You could be the hero
You could get the gold
Breaking all the records that thought never could be broke

Do it for your people
Do it for your pride
Never gonna know if you never even try

Do it for your country
Do it for you name
Cause there's gonna be a day

When your, standing in the hall of fame
And the world's gonna know your name
Cause you burn with the brightest flame
And the world's gonna know your name
And you'll be on the walls of the hall of fame

Be a champion, Be a champion, Be a champion, Be a champion

On the walls of the hall of fame

Be students
Be teachers
Be politicians
Be preachers

Be believers
Be leaders
Be astronauts
Be champions
Be true seekers

Be students
Be teachers
Be politicians
Be preachers

Be believers
Be leaders
Be astronauts
Be champions

Standing in the hall of fame
And the world's gonna know your name
Cause you burn with the brightest flame
And the world's gonna know your name
And you'll be on the walls of the hall of fame

(You can be a champion)
You could be the greatest
(You can be a champion)
You can be the best
(You can be a champion)
You can be the king kong banging on your chest

(You can be a champion)
You could beat the world
(You can be a champion)
You could beat the war
(You can be a champion)
You could talk to God, go banging on his door

(You can be a champion)
You can throw your hands up
(You can be a champion)
You can be the clock
(You can be a champion)
You can move a mountain
(You can be a champion)
You can break rocks

(You can be a champion)
You can be a master
(You can be a champion)
Don't wait for luck
(You can be a champion)
Dedicate yourself and you can find yourself
(You can be a champion)

Standing in the hall of fame

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Kolor Cập nhật: Anakin Skywalker / 04-10-2012...
Yeah, bạn có thể là người tuyệt vời nhất
Bạn có thể là số một
Bạn có thể là chú khỉ King Kong và vỗ mạnh vào ngực mình

Bạn có thể đánh bại thế giới
Bạn có thể gạ gục chiến tranh
Bạn có thể nói chuyện với Chúa, và đập vào cánh cửa của ngài

Bạn có thể giơ tay cao lên
Bạn có thể là chiếc đồng hồ
Bạn có thể đi lại trên núi cao
Bạn có thể đập vỡ những khối đá
Bạn có thể là chủ nhân
Đừng chờ đợi sự may mắn
Hãy cống đời mình và khẳng định bản thân

Đứng trong căn phòng của danh vọng
Và cả thế giới sẽ biết đến tên bạn
Vì bạn rực cháy với ngọn lửa sáng ngời nhất
Và cả thế giới sẽ

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Alone
110,012 lượt xem