LỜI BÀI HÁT

I've become tired
Of Wasting my time
Thinkin' bout choices
That I've made
Cuz I can't move forward
While looking behind
The only thing I can do now
Is change the way
That I use to be
Cuz now it seems
Crystal clear to me

Cuz you're so much more
Than a memory
Cuz you're so much more
Than a memory

It wasn't fair
For me just to go
Act like I knew what you've been through
Cuz I wasn't there
And I'll never know
Couldn't see from
Your point of view
But I'm doing all I can
For you to see
That I understand
That I understand

You're so much more
Than a memory
Cuz you're so much more
Than a memory
So don't close the door
On what still can be
Cuz you're so much more
Than a memory

Please don't go
Cuz I finally know
That the past is gone
I know that I was wrong
I was wrong

You're so much more
Than a memory
Cuz you're so much more
Than a memory
So don't close the door
On still what can be
Cuz you're so much more
Than a memory

Please don't go
Cuz I finally know
That the past is gone
I know that I was wrong

Please don't go
Cuz I finally know
That the past is gone
I know that I was wrong
I was wrong

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ta đã trở nên mỏi mệt mất rồi
Cứ mãi để thời gian hoài trôi lãng phí
Khi nghĩ về những lựa chọn cuộc đời ta
Mà ta đã thực hiện trong đời.
Bởi ta chẳng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
huynhtanphat 05-07-2009
@Deathknight Cảm ơn anh DK.Đúng chất Ballad em thích.Cảm ơn anh!^^
...
Oll 05-07-2009
bạn Ng. gì đó khoái thế , dc quà miết àh , Oll thay mặt bạn Ng. cảm ơn Tam ca nhìu nhìu áh ^^! @Tam ca mà bảo hông bít phần gửi quà ở đâu ~~ dịch vụ quà tặng bên phải áh -->>
...
Deathknight 05-07-2009
Ờ định gửi làm quà tặng cho bạn Ng. và bro Phát nhưng không biết cách gửi đành gửi tặng theo cách này thôi! Chúc một ngày tốt lạnh và có nhìu niềm vui để còn làm việc!^^

Xem hết các bình luận