LỜI BÀI HÁT

Ho, ho, ho
It's magic, you know
Never believe it's not so
It's magic, you know
Never believe, it's not so

Never been awake
Never seen a day break
Leaning on my pillow in the morning
Lazy day in bed
Music in my head
Crazy music playing in the morning light

Ho, ho, ho
It's magic, you know
Never believe it's not so
It's magic, you know
Never believe, it's not so

I love my sunny day
Dream of far away
Dreaming on my pillow in the morning
Never been awake
Never seen a day break
Leaning on my pillow in the morning light

Ho, ho, ho
It's magic, you know
Never believe it's not so
It's magic, you know
Never believe, it's not so

[Musical Interlude]

Ho, ho, ho
It's magic, you know
Never believe it's not so
It's magic, you know
Never believe, it's not so

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ho, ho, ho
Thật là tuyệt diệu, bạn biết đấy
Chẳng bao giờ tin được lại tuyệt như vậy
Thật là tuyệt diệu, bạn biết đấy
Chẳng bao giờ tin được lại tuyệt

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
selenagomez_lovely 21-03-2010
that tuyet voi minh chon than tuong dung la so 1 cac ban oi sel tuyet qua uhhhhhhhhhh
...
Wet Grass 07-08-2009
@TommyChan: 1. Đoạn này của người ta em không dịch lại đi copy lời dịch đoạn 2: "I love my sunny day Dream of far away Dreaming on my pillow in the morning Never been awake Never seen a day break Leaning on my pillow in the morning light" 2. "day break": là lúc bình minh, hừng đông,... đó, chứ không phải ngày bận bịu.
...
khiconlauca 05-08-2009
** (vui lòng type tiếng Việt có dấu !)
...
kute_girl 05-08-2009
ủa cứ tưởng tên bài là "magical" chứ nhỉ
...
Masquerade 21-07-2009
Ô, thấy bạn uney treo đang dịch bài này từ chiều tới giờ rùi mà chưa xong!?! Hay là ko muốn dịch nữa những lại quên ko cancel?!?

Xem hết các bình luận

Alone
111,185 lượt xem