5974a83a03b1c2226d7228e3986caa37_41377639.candleshappybirthday926792699.jpg

1172270909_happybirthday.jpg

LỜI BÀI HÁT

Happy Birthday - N'sync

Happy Birthday
Happy Birthday to you
Happy Birthday just for you
Happy Birthday
Happy Birthday to you
Happy Birthday
Happy Birthday

Just a day
Just another year
But in our eyes you are the best
We're gonna love you
Gonna love you above the rest, oh

May good times always smile on you
May happiness always come your way
We're here to love you
We're here to celebrate your day

We wish the best of what the best can be
All the best
We wish for you that all your dreams come true

Happy Birthday
Happy Birthday to you
Happy Birthday just for you
Happy Birthday
Happy Birthday to you
Happy Birthday
Happy Birthday

The years may come and the years may go
But that won't change what we already know
You're such a great friend
And in our hearts your love will grow, grow

Count on us when you're feelin' dow
In times of trouble we will hold your hand
You're such a great friend
And we will love you 'till the end, end, end

We wish the best of what the best can be
All the best
We wish for you that all your dreams come true

Happy Birthday
Happy Birthday to you
Happy Birthday just for you
Happy Birthday
Happy Birthday to you
Happy Birthday
Happy Birthday

Happy Birthday
Happy Birthday
(Happy Birthday)
Happy Birthday
(Yeah, yeah)
Happy Birthday
(Oh, oh)

It's time to wish
It's time to give
It's time to live
It's time to wish
It's time to give
It's time to laugh

Happy Birthday
Happy Birthday to you
(Oh)
Happy Birthday just for you
(Just for you)
Happy Birthday
Happy Birthday to you
(Happy Birthday)
Happy Birthday
Happy Birthday
(Happy Birthday to you)

Happy Birthday
(Happy Birthday)
Happy Birthday to you
Happy Birthday just for you
(Happy Birthday)
Happy Birthday
(Happy Birhday)
Happy Birthday to you
Happy Birthday
(Happy Birthday)
Happy Birthday

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Chúc mừng sinh nhật
Chúc mừng sinh nhật cậu
Chúc mừng sinh nhật dành riêng cho cậu
Chúc mừng sinh nhật
Chúc mừng sinh nhật cậu
Chúc mừng sinh nhật
Chúc mừng sinh

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
09-03-2012 hieu_ndh_7717 thôi, tình cảm a nhận, còn kiss a k nhận, e cắt bánh cho a phần là dc
...
09-03-2012 ilovemama cảm ơn anh zai nhiều lắm! món quà dễ thương quá nè ♥ hôn anh mấy phát nào :* :* :* :x
...
hieu_ndh_7717 27-02-2012
Bài trùng thay bài cũ này nhé, sao bài này ai lại xoá đi nhỉ, kiếm mãi k thấy nên thay lại nhé, mong được góp ý
...
27-02-2012 Taboo Cùng một ngày
Chỉ là khác năm
...
Jill_vercident 16-02-2010
ặc...cái bài hát nì đâu phải emotion của Susan Wong đâu. nhầm ùi

Xem hết các bình luận

Gone
10,156 lượt xem