Chờ duyệt

Mới Cập Nhật

CẢM NHẬN
08-05-2019
7 Years and 50 Days mybarbaric: dịch gọn lại cả bài nhạc đi, dịch còn thô lắm, như: Such a lonely girl = em cô đơn quá Such a lonely worl...