LỜI BÀI HÁT

Let me know that I've done wrong,
When I've known this all along,
I go around a time or two,
Just to waste my time with you.

Tell me all that you've thrown away,
Find out games you don't wanna play,
You are the only one that needs to know--

I'll keep you my dirty little secret,
(Dirty little secret)
Don't tell anyone or you`ll be just another regret,
(Just another regret, hope that you can keep it)
My dirty little secret,
Who has to know?

When we live such fragile lives,
It's the best way we survive,
I go around a time or two,
Just to waste my time with you,

Tell me all that you've thrown away,
find out games you don't wanna play,
you are the only one that needs to know---

I'll keep you my dirty little secret,
(Dirty little secret)
Don't tell anyone or you'll be just another regret,
(Just another regret, hope that you can keep it)
My dirty little secret.
Who has to know?

The way she feels inside (inside!)
Those thoughts I can't deny (can't deny!)
These sleeping thoughts won't lie (won't lie!)
And now I try to lie
It's eating me apart
Trace this life back!

I'll keep you my dirty little secret,
(Dirty little secret)
Don't tell anyone or you'll be just another regret.
(Just another regret)

I'll keep you my dirty little secret,
Don't tell anyone or you'll be just another regret,
(Just another regret, hope that you can keep it)
My dirty little secret,
Dirty little secret,
Dirty little secret.

Who has to know?
Who has to know?

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Hãy cho tôi biết tôi đã làm sai đi
Dù trước giờ tôi vốn biết rõ ràng
Tôi đi lang thang một hai lần
Chỉ để giết thời gian cùng em

Kể tôi nghe tất cả những

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Alamanda Bud 29-05-2015
Hồi xưa dịch tệ tệ tệ :)), sai tè le. Mới sửa :">. Giờ hiểu nhiều hơn nhưng bị mất khả năng diễn đạt khổ vậy =)).
...
Huzky 26-05-2011
Có ai có Dirty Little Secret nào muốn share cho mọi người không :) Xem cái MV này thấy hay.

Xem hết các bình luận