LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Neon Light Child

I live on the street, it is my home
All my life I've been alone
I see people passing by
And they lower their eyes

It's been like this for so many years
I had my share on lonely tears
My parents left me long ago
They did not want to know

Tell me how can I stand the pain?
Is there any hope for me at all?
Hear me cry in the cold rain
I never wanted to become
a Neon Light Child

There'll come a day when I'll be free
I will make people look at me
I'll leave everything behind
There are good things for me to find

[chorus]

I'll be the rain
I'll be alone
Alone in the rain
You left me here

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

halloween81 Cập nhật: Blah Blah / 29-01-2008...
Tôi sống lang thang vất vưởng trên hè phố...
suốt cuộc đời này tôi cũng chỉ là 1 kẻ cô đơn...o ai bên cạnh cả...
tôi nhìn thấy rất nhìu ng` đang đi wa trc'

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
ever90 15-11-2009
bài này hay nhưng buồn quá

Xem hết các bình luận

Hello
729,695 lượt xem