LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Alpha & Omega

I am the earth and sky
I am the low and high
I am the snowflake in the winter evening
I am the birth and death
I am your final breath
I am the one that gave you life and freedom
Choosing your own way

Everything you've ever known
Every seed that you have sown
Came from me i made you
My creation is supreme
This is all my perfect dream
No mistakes in God's great perfect cosmic play

I am the Alpha I am the Omega
I am the beginning and the end of time
I am the Alpha I am the Omega
My whole creation stands before me tonight

I am the dark and light
I am the day and night
I am the mirage
I am the echo
I am the fear and anger
I am a familiar stranger
I am the shadow i m a star that guides you
Until the end of time

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

*Papaya* Cập nhật: Bellewu / 01-12-2008...
Anh là mặt đất....anh là bầu trời
Anh là ngừơi thấp hèn...anh là người cao cả
Anh là những bông hoa tuyết
Trong đêm trời đông giá lạnh
Anh là sự sống...anh

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
abc123xyz 30-01-2010
Qua xa hay. Chac bo3445 bi diec hay khiem thinh!
...
bo3445 23-12-2009
thiet la zo~ wa' di nghe chan' wa' zay

Xem hết các bình luận

Hello
729,697 lượt xem