LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Black Diamond

Again I see you standing there watching me.
Your gaze, those eyes are tantalizing openly,
inviting meto get close to you, can't help myself.
There's fascination in the air.

I try to fight this strong sensation but
there's no chance to escape from this temptation.
Feels like I've known you before, repeating phrases,
but I yearn for something more.

I know I can't stay by your side forever,
but I know I won't forget your beauty,
my Black Diamond.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

kemmut95 Cập nhật: Dandelion / 22-02-2012...
Một lần nữa anh lại thấy em ngồi đó dõi theo anh
Em nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đó như trêu tức anh
Mời gọi anh đến gần bên em, không thể kìm nén cảm xúc
Sự

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
22-02-2012 kemmut95 hớ hớ chắc mắt em bị lé rồi :">
...
22-02-2012 TommyChan nghía cái tựa bài cái coi Cà Rem :-w

Xem hết các bình luận

Hello
729,695 lượt xem