LỜI BÀI HÁT

Yo, I'll tell you what I want, what I really really want.
So tell me what you want, what you really really want.
I'll tell you what I want, what I really really want.
So tell me what you want, what you really really want.
I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really
really really wanna zigazig ha.

If you want my future forget my past.
If you wanna get with me better make it fast.
Now don't go wasting my precious time.
Get your act together we could be just fine.

I'll tell you what I want, what I really really want.
So tell me what you want, what you really really want.
I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really
really really wanna zigazig ha.

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
Make it last forever friendship never ends.
If you wanna be my lover, you have got to give.
Taking is too easy, but that's the way it is.

What do you think about that now you know how I feel.
Say you can handle my love are you for real.
I won't be hasty, I'll give you a try.
If you really bug me then I'll say goodbye.

Yo I'll tell you what I want, what I really really want.
So tell me what you want, what you really really want.
I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really
really really wanna zigazig ha.

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
Make it last forever friendship never ends.
If you wanna be my lover, you have got to give.
Taking is too easy, but that's the way it is.

So here's a story from A to Z, you wanna get with me
you gotta listen carefully.
We got Em in the place who likes it in your face.
We got G like MC who likes it on an.
Easy V doesn't come for free.
She's a real lady,and as for me you'll see,
Slam your body down and wind it all around
Slam your body down and wind it all around.

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
Make it last forever friendship never ends.
If you wanna be my lover, you have got to give.
Taking is too easy, but that's the way it is.

If you wanna be my lover.
You gotta, you gotta, you gotta.
You gotta, you gotta, slam, slam, slam, slam.
Slam your body down and wind it all around.
Slam your body down and wind it all around.
Slam your body down and wind it all around.
Slam your body down zigazig ah.
If you wanna be my lover.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

queeniemi Cập nhật: Oll / 09-01-2009...
Yo, Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn, em muốn cái gì nào.
Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
bapbubivn 24-07-2012
Bài hát này hay thật!!! Mình biết bài này nhờ SNSD đó!!! SNSD cover lại nghe rất hay.
...
maihiminh2 12-09-2009
Bạn sipcon nói đúng đoá. vô youtube coi con lợn với con heo hát mắc cười lém
...
06-02-2011 ilovemama Lợn và heo kết thân là thế giới hòa bình :))
...
06-02-2011 Lucifer cmt của bạn maihiminh2 dễ thương kinh :"> tớ thích lợn hơn =))
...
06-02-2011 ilovemama sao lại là một được.. lợn hay heo dữ hơn nào ? :P
...
06-02-2011 Huzky Con lợn với con heo? Cùng là một mà. Mà bài này hay đấy thích rồi đấy. Hát cái này dễ cắn trúng lưỡi
...
sipcon_online 03-09-2009
bài này trong phim chicken little có con lợn hát hay lắm
...
pl22222 03-09-2009
trời ạ bài người ta nói về tình bạn mừ dịch thế chít òi ...(tha em) :D
...
kute_girl 12-06-2009
nghe thì dễ nhưng hát mới khó^^
...
queeniemi 17-02-2009
Bài hay thiệt! Đúng là The best of Spice Girls.

Xem hết các bình luận

Mama
41,020 lượt xem