(*) Bài hát nhắc nhìu những chi tiết trong Thánh Kinh .

- Có nữ đồng trinh Mary
- Có Giu-Đa với nụ hôn giả hình trước khi bán chúa , môn đồ thứ 13 .

"have the prize of the night
Hypocrite
Wannabe friend
13th disciple who betrayed me "

LỜI BÀI HÁT


I wish I had an angel

I wish I had an angel
For one moment of love
I wish I had your angel
tonight

Deep into a dying day
I took a step outside an innocent heart
Prepare to hate me fall when I may
This night will hurt you like never before

Old loves they die hard
Old lies they die harder

I wish I had an angel
For one moment of love
I wish I had your angel
Your Virgin Mary undone
I`m in love with my lust
Burning angel wings to dust
I wish I had your angel tonight

I'm going down so frail and cruel
Drunken disguise changes all the rules

Old loves they die hard
Old lies they die harder

I wish I had an angel
For one moment of love
I wish I had your angel
Your Virgin Mary undone
I`m in love with my lust
Burning angel wings to dust
I wish I had your angel tonight

Greatest thrill
Not to kill
But to have the prize of the night
Hypocrite
Wannabe friend
13th disciple who betrayed me for nothing!

Last dance, first kiss
Your touch, my bliss
Beauty always comes with dark thoughts

I wish I had an angel
For one moment of love
I wish I had your angel
Your Virgin Mary undone
I`m in love with my lust
Burning angel wings to dust
I wish I had your angel tonight

I wish I had an angel
I wish I had an angel
I wish I had an angel
I wish I had an angel

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ước sao có một thiên sứ

Tôi ước sao có một thiên thần
Dù chỉ một khoảnh khắc yêu thương
Ước có được thiên thần em đêm nay

Sâu thẳm trong một ngày

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
southking 23-09-2012
old loves they die hard
old lies they die harder
...
BabyMilano 06-01-2011
Sao ko fải là link bản của Tarjar nhề ? ;;)

Anette chỉ đc vài bài như Eva, Meadows of heaven, The Escapist ... nói chung là ko hợp vs metal

Xem hết các bình luận

Nemo
16,293 lượt xem
Eva
8,025 lượt xem
Alone
112,821 lượt xem