LỜI BÀI HÁT

The shadow falls on me today
Oh why can't it fade into the distance?

And darkness calls, no other way
I rage at the riddle of existence

The day's almost gone but you'll carry on
Can you keep the flame for me?
The day's almost gone but you'll carry on
Can you keep the flame for me?

A broken plan, a fleeting past
Oh how do we always keep on trying?

A tired man, is free at last
oh what would the purpose be of lying?

My life's almost gone but you'll carry on
Can you keep the flame for me?
My life's almost gone but please carry on
Could you keep the flame for me?
Will you keep the flame for me?

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Hôm nay bóng tối vây phủ quanh tôi
Tại sao nó lại không phai mờ như khoảng cách

Và bóng đêm réo goi, không còn cách nào khác
Tôi trút giận lên câu hỏi của sự

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận