Friend Of Mine (feat. Vargas & Lagola) - AVICII

0    | 13-03-2017 | 475

LỜI BÀI HÁT

Hey
Do you remember we said, "Hello"?
And you asked me about my Levi's T-shirt
Said, "You are a friend of mine"
My, oh my
You must have saved me about a thousand times
I wouldn't be the one I am today
If you hadn't been a friend of mine

I ain't misbehaving
I'm just telling you the truth
Take my love for granted
Yeah, I'll give it all to you
Made me count for something
Yeah, I feel it in my heart
God only knows what I've been
If you've haven't been a friend of mine

Hey (hey, hey, hey, hey)
I haven't seen you around since high school (high school)
How you doin', do you still remember me?
Are you still a friend of mine?
(Guess you're still a friend of mine)
(Guess you're still a friend of mine)
Now I see (I see)
Why I get nervous when you look at me
It's like your eye is trying to tell me something
That you're more than just a friend of mine
(That you're more than just a friend of mine, oh my)

I ain't misbehaving
I'm just telling you the truth
Take my love for granted
Yeah, I'll give it all to you
Made me count for something
Yeah, I feel it in my heart
God only knows what I've been
If you've haven't been a friend of mine

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ê bồ tèo
Mày có nhớ tụi mình từng chào hỏi nhau
Rồi mày hỏi mượn tao chiếc áo Levi không?
Mày bảo "Mày là bạn tốt của tao" đấy
Ôi trời ơi
Chắc mày phải cứu tao đến hơn cả ngàn lần rồi
Tao sẽ không tồn tại nổi đến hôm nay
Nếu không có mày là bạn của tao

Tao không có nói phét đâu
Tao chỉ nói với mày sự thật thôi
Cứ lấy hết tình cảm của tao đây
Ừ, tao sẽ cho mày hết đấy
Mày đã khiến tao tìm kiếm điều gì đó
Ừ, tao thấy nó có trong tim tao rồi đây
Chắc chỉ có Chúa mới biết tao ra sao
Nếu không có mày là bạn của tao

Ê bồ tèo
Tao đã không gặp mày từ hồi trung học lận rồi
Mày sống chết ra sao? Còn nhớ

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Faded
466,186 lượt xem