Forever And One - Helloween

Bản dịch của: WjndyFall

Forever and One

What can I do?
Will I be getting through?
Now that I must try to leave it all behind
Did you see what you have done to me?
So hard to justify
Slowly it's passing by

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies

Here I am
Seeing you once again
My mind's so far away
My heart's so close to stay
Too proud to fight
I'm walking back into night
Will I ever find someone to believe?

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies
Tôi có thể làm được gì ?
Liệu tôi có thể vượt qua?
Giờ là lúc tôi phải bỏ lại mọi thứ đằng sau.
Em có nhìn thấy những gì em làm với tôi ?
Thật khó để biện minh
Mọi thứ chậm chạp trôi qua.

Mãi mãi và duy nhất
Tôi sẽ nhớ đến em.
Thế nhưng, anh vẫn chưa hôn em lần nữa,
Cùng lạc vào Neverland( vùng đất không ưu phiền).
Thật khó để thử
Ngày mai tôi vẫn còn rơi lệ.
Bằng cách nào em che dấu những lời giả dối của mình
Những lời giả dối .

Tôi đứng nơi đây,
Nhìn em một lần nữa thôi .
Tâm trí tôi đã quá xa vời,
Trái tim tôi vẫn tha thiết ở lại.
Quá tự trọng để đấu tranh
Anh quay gót trở về trong đêm tối
Rồi anh có tìm được ai đó để tin tưởng ?

Mãi mãi và duy nhất
Tôi sẽ nhớ đến em.
Thế nhưng, anh vẫn chưa hôn em lần nữa,
Cùng lạc vào Neverland( vùng đất không ưu phiền).
Thật khó để thử
Ngày mai tôi vẫn còn rơi lệ.
Bằng cách nào em che dấu những lời giả dối của mình
Những lời giả dối

28 bản dịch khác

eagle
11-07-2008
truongkimp.
30-07-2008
hoangvac
09-08-2008
acmakotex
28-12-2008
Shjnee
05-03-2009
waterili
11-03-2009
emratngoan
19-04-2009
ngotngao_v.
06-05-2009
Anakin Sky.
14-07-2009
hoacucnho
14-10-2009
Daicasapa
17-10-2009
vietnamnom.
18-10-2009
tuyetlan86.
07-12-2009
hck30b
18-11-2009
EvilHeaven
26-11-2009
pebien_a13
17-12-2009
Minh Quang.
30-12-2009
chuothong_.
28-01-2010
buoi_sang
04-04-2010
leejihun
18-04-2010
WjndyFall
18-11-2010
Dien, N.M
06-12-2010
Banglangti.
04-03-2011
campecho
18-03-2011
quangvuvt0.
23-05-2011
sawada196
25-05-2011
Rosy Lassi.
02-08-2011
dolly_1994
21-04-2012