Forever And One - Helloween

Bản dịch của: pebien_a13

Forever and One

What can I do?
Will I be getting through?
Now that I must try to leave it all behind
Did you see what you have done to me?
So hard to justify
Slowly it's passing by

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies

Here I am
Seeing you once again
My mind's so far away
My heart's so close to stay
Too proud to fight
I'm walking back into night
Will I ever find someone to believe?

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies

Anh có thể làm gì bây giờ?
Anh có thể vượt qua được chăng?
Giờ đây,anh phải cố gắng bỏ lại sau lưng tất cả
Liệu em có biết những điều em đã gây ra cho anh?
Thật khó để biện minh
Khi mọi thứ trôi qua một cách chậm chạp

chorus:
... mãi mãi và chỉ một
Anh vẫn sẽ chỉ nhớ đến em
Cho dù thế nào đi chăng nữa
Anh vẫn muốn được hôn em
Cùng em đi đến vùng đất thần tiên
Anh đã rất khó khăn để cố gắng quên
Nhưng rồi ngày mai,anh sẽ vẫn lại phải khóc
Làm sao có thể che giấu những điều dối trá
Hỡi em...

Anh ở đây giờ này
Để được thấy em thêm lần nữa
Tâm trí anh dường như không còn nữa
Chỉ còn lại đây trái tim anh khép chặt
Anh đã quá tự tôn để có thế thẳng thắng
Quay lưng anh bước đi trong đêm tối
Liệu mai này còn ai để anh có thể tin?

chorus:

28 bản dịch khác

eagle
11-07-2008
truongkimp.
30-07-2008
hoangvac
09-08-2008
acmakotex
28-12-2008
Shjnee
05-03-2009
waterili
11-03-2009
emratngoan
19-04-2009
ngotngao_v.
06-05-2009
Anakin Sky.
14-07-2009
hoacucnho
14-10-2009
Daicasapa
17-10-2009
vietnamnom.
18-10-2009
tuyetlan86.
07-12-2009
hck30b
18-11-2009
EvilHeaven
26-11-2009
pebien_a13
17-12-2009
Minh Quang.
30-12-2009
chuothong_.
28-01-2010
buoi_sang
04-04-2010
leejihun
18-04-2010
WjndyFall
18-11-2010
Dien, N.M
06-12-2010
Banglangti.
04-03-2011
campecho
18-03-2011
quangvuvt0.
23-05-2011
sawada196
25-05-2011
Rosy Lassi.
02-08-2011
dolly_1994
21-04-2012