Forever And One - Helloween

Bản dịch của: emratngoan

Forever and One

What can I do?
Will I be getting through?
Now that I must try to leave it all behind
Did you see what you have done to me?
So hard to justify
Slowly it's passing by

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies

Here I am
Seeing you once again
My mind's so far away
My heart's so close to stay
Too proud to fight
I'm walking back into night
Will I ever find someone to believe?

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies
Anh còn có thể làm được gì ?
Rồi cũng sẽ vượt qua được mọi thứ chăng ?
Giờ đây , có lẽ anh phải cố gắng để tất cả lại đằng sau
em có thấy những gì em đã gây ra cho anh không?
Thật là khó khăn để vượt qua tất cả
Mọi thứ trôi qua thật chậm

Mãi mãi không hề đổi thay anh sẽ luôn nhớ đến em
Dù rằng nụ hôn ta chưa hề trao nhau thêm một lần nào nữa Trên con đường về Neverland
Thật là khó khăn anh cũng phải cố gằng gượng dậy
Dù cho ngày mai nước mắt vẫn còn thấm đẫm , lăn dài
Làm sao em có thể che dấu những lời dối trá , những lời dối trá hỡi em .

Anh vẫn ở đây
Đây là lần cuối anh nhìn em, một lần sau cuối
Bởi trong anh tất cả đã xa xôi lắm rồi, trái tim anh đã đóng chặt, để có thể là nơi nương náu .
Quá kiêu hãnh anh đã gạt bỏ tất cả
Anh quay gót bước đi trở lại vào bóng tối
Liệu anh có thể tìm thấy bất cú 1 ai khác để tin tưởng không em ?

Mãi mãi không hề đổi thay anh sẽ luôn nhớ đến em
Dù rằng nụ hôn ta chưa hề trao nhau thêm một lần nào nữa Trên con đường về Neverland
Thật là khó khăn anh cũng phải cố gằng gượng dậy
Dù cho ngày mai nước mắt vẫn còn thấm đẫm , lăn dài
Làm sao em có thể che dấu những lời dối trá , những lời dối trá hỡi em .

28 bản dịch khác

eagle
11-07-2008
truongkimp.
30-07-2008
hoangvac
09-08-2008
acmakotex
28-12-2008
Shjnee
05-03-2009
waterili
11-03-2009
emratngoan
19-04-2009
ngotngao_v.
06-05-2009
Anakin Sky.
14-07-2009
hoacucnho
14-10-2009
Daicasapa
17-10-2009
vietnamnom.
18-10-2009
tuyetlan86.
07-12-2009
hck30b
18-11-2009
EvilHeaven
26-11-2009
pebien_a13
17-12-2009
Minh Quang.
30-12-2009
chuothong_.
28-01-2010
buoi_sang
04-04-2010
leejihun
18-04-2010
WjndyFall
18-11-2010
Dien, N.M
06-12-2010
Banglangti.
04-03-2011
campecho
18-03-2011
quangvuvt0.
23-05-2011
sawada196
25-05-2011
Rosy Lassi.
02-08-2011
dolly_1994
21-04-2012