Forever And One - Helloween

Bản dịch của: sawada196

Forever and One

What can I do?
Will I be getting through?
Now that I must try to leave it all behind
Did you see what you have done to me?
So hard to justify
Slowly it's passing by

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies

Here I am
Seeing you once again
My mind's so far away
My heart's so close to stay
Too proud to fight
I'm walking back into night
Will I ever find someone to believe?

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies
anh có thể làm gì đây
liệu rằng có thể chịu đựng được mọi chuyện không
giờ đây anh đang muốn quên và để chúng lại phía sau mình
em có thể thấy được những gì đã gây ra không?
thật khó để có thể biện minh đựoc
sao mà nó lại trôi qua chậm thế

mãi mãi va duy nhất anh sẽ nhớ đến em
dù sao đi nữa thì anh vẫn muốn được hôn em
nhưng chưa bao giờ anh có được và tất cả như sụp đổ ở miền hư vô
thật khó nhưng anh sẽ cố gắng
ngày mai anh vẫn sẽ khóc
làm sao em có thể dối trá được
em đã lừa dối anh

giờ anh đang ở đây
anh sẽ ngẩng đầu nhìn lại
nhưng tâm trí anh rối bời
con tim anh thi như đang khép chặt lại
niềm kiêu hãnh của anh đang chiến đấu
không biết anh có thể tìm ai đó và anh có thể tin tưởng được không

mãi mãi va chỉ một là anh sẽ luôn nhớ đến em
dù sao đi nữa thì anh vẫn muốn được hôn em
nhưng chưa bao giờ anh có được và tất cả như sụp đổ ở miền hư vô
thật khó nhưng anh sẽ cố gắng
ngày mai anh vẫn sẽ khóc
làm sao em có thể dối trá được
em đã lừa dối anh

28 bản dịch khác

eagle
11-07-2008
truongkimp.
30-07-2008
hoangvac
09-08-2008
acmakotex
28-12-2008
Shjnee
05-03-2009
waterili
11-03-2009
emratngoan
19-04-2009
ngotngao_v.
06-05-2009
Anakin Sky.
14-07-2009
hoacucnho
14-10-2009
Daicasapa
17-10-2009
vietnamnom.
18-10-2009
tuyetlan86.
07-12-2009
hck30b
18-11-2009
EvilHeaven
26-11-2009
pebien_a13
17-12-2009
Minh Quang.
30-12-2009
chuothong_.
28-01-2010
buoi_sang
04-04-2010
leejihun
18-04-2010
WjndyFall
18-11-2010
Dien, N.M
06-12-2010
Banglangti.
04-03-2011
campecho
18-03-2011
quangvuvt0.
23-05-2011
sawada196
25-05-2011
Rosy Lassi.
02-08-2011
dolly_1994
21-04-2012