Forever And One - Helloween

Bản dịch của: Anakin Skywalker

Forever and One

What can I do?
Will I be getting through?
Now that I must try to leave it all behind
Did you see what you have done to me?
So hard to justify
Slowly it's passing by

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies

Here I am
Seeing you once again
My mind's so far away
My heart's so close to stay
Too proud to fight
I'm walking back into night
Will I ever find someone to believe?

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies
Anh có thể làm gì đây?
Anh sẽ làm gì để vượt qua đây?
Giờ anh cần phải cố gắng bỏ lại tất cả sau lưng
Em có thấy cái mà em đã gây ra cho anh không?
Thật khó để biện bạch
Nhưng nó đang chầm chậm gậm nhắm dần

Mãi mãi và chỉ mình em
Anh sẽ mãi nhớ em
Tuy nhiên, giờ anh muốn hôn em thêm lần nữa
Anh đang gắng sức
Ngày mai anh sẽ vẫn rơi lệ
Sao em có thể che giấu những dối trá của mình
Những dối trá của em

Đây chính là anh
Muốn gặp em thêm lần nữa thôi
Tâm trí anh như lạc lõng mất
Con tim anh như khép kín
Quá nhạy cảm
Anh đang quay bước về với đêm đen
Liệu anh sẽ tìm thấy một ai đó để tin tưởng chứ?

Mãi mãi và chỉ mình em
Anh sẽ mãi nhớ em
Tuy nhiên, giờ anh muốn hôn em thêm lần nữa
Anh đang gắng sức
Ngày mai anh sẽ vẫn rơi lệ
Sao em có thể che giấu những dối trá của mình
Những dối trá của em

28 bản dịch khác

eagle
11-07-2008
truongkimp.
30-07-2008
hoangvac
09-08-2008
acmakotex
28-12-2008
Shjnee
05-03-2009
waterili
11-03-2009
emratngoan
19-04-2009
ngotngao_v.
06-05-2009
Anakin Sky.
14-07-2009
hoacucnho
14-10-2009
Daicasapa
17-10-2009
vietnamnom.
18-10-2009
tuyetlan86.
07-12-2009
hck30b
18-11-2009
EvilHeaven
26-11-2009
pebien_a13
17-12-2009
Minh Quang.
30-12-2009
chuothong_.
28-01-2010
buoi_sang
04-04-2010
leejihun
18-04-2010
WjndyFall
18-11-2010
Dien, N.M
06-12-2010
Banglangti.
04-03-2011
campecho
18-03-2011
quangvuvt0.
23-05-2011
sawada196
25-05-2011
Rosy Lassi.
02-08-2011
dolly_1994
21-04-2012