Forever And One - Helloween

Bản dịch của: Dien, N.M

Forever and One

What can I do?
Will I be getting through?
Now that I must try to leave it all behind
Did you see what you have done to me?
So hard to justify
Slowly it's passing by

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies

Here I am
Seeing you once again
My mind's so far away
My heart's so close to stay
Too proud to fight
I'm walking back into night
Will I ever find someone to believe?

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies

MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI

Anh có thể làm gì đây?
Anh có thể vượt qua được không?
Giờ đây anh phải bỏ lại mọi thứ phía sau..
Em có thấy được những gì em đã làm với anh?
Thật khó để nói gì thêm nữa..
Mọi thứ cứ trôi đi thật chậm..

Một lần và mãi mãi anh sẽ nhớ em,
Anh vẫn sẽ hôn em thêm lần nữa
Để anh lạc vào sứ sở thần tiên..
Anh đã cố gắng biết bao,
Nhưng ngày mai anh vẫn phải rơi lệ
Làm sao em có thể che dấu những điều đó,
Những điều không thật lòng..

Anh ở đây,
Anh muốn nhìn thấy em thêm một lần nữa
Tâm hồn anh đâu hết cả rồi
Trái tim anh thật gần vì muốn em ở lại..
Anh đã quá tự trọng (hạ mình) để cố gắng..
Giờ anh quay trở về với bóng tối..
Không biết anh có thể tìm được ai để tin tưởng nữa không?

Một lần và mãi mãi anh sẽ nhớ em,
Anh vẫn sẽ hôn em thêm lần nữa
Để anh lạc vào sứ sở thần tiên..
Anh đã cố gắng biết bao,
Nhưng ngày mai anh vẫn phải rơi lệ
Làm sao em có thể che dấu những điều đó,
Em không thật lòng..
Em không thật lòng..

28 bản dịch khác

eagle
11-07-2008
truongkimp.
30-07-2008
hoangvac
09-08-2008
acmakotex
28-12-2008
Shjnee
05-03-2009
waterili
11-03-2009
emratngoan
19-04-2009
ngotngao_v.
06-05-2009
Anakin Sky.
14-07-2009
hoacucnho
14-10-2009
Daicasapa
17-10-2009
vietnamnom.
18-10-2009
tuyetlan86.
07-12-2009
hck30b
18-11-2009
EvilHeaven
26-11-2009
pebien_a13
17-12-2009
Minh Quang.
30-12-2009
chuothong_.
28-01-2010
buoi_sang
04-04-2010
leejihun
18-04-2010
WjndyFall
18-11-2010
Dien, N.M
06-12-2010
Banglangti.
04-03-2011
campecho
18-03-2011
quangvuvt0.
23-05-2011
sawada196
25-05-2011
Rosy Lassi.
02-08-2011
dolly_1994
21-04-2012