Forever And One - Helloween

Bản dịch của: truongkimphuong

Forever and One

What can I do?
Will I be getting through?
Now that I must try to leave it all behind
Did you see what you have done to me?
So hard to justify
Slowly it's passing by

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies

Here I am
Seeing you once again
My mind's so far away
My heart's so close to stay
Too proud to fight
I'm walking back into night
Will I ever find someone to believe?

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies
Forever anh one
Em sẽ làm gì đây
Liệu em có vượt qua được không?
Giờ đây em phải cố bỏ hết lại sau lưng
Anh có thấy những gì anh đã gây ra cho em không?
Thật là khó khăn để vượt qua tất cả
Mọi thứ trôi qua thật chậm

Mãi mãi chỉ có một người, em luôn nhớ đến anh
Nụ hôn kia ta chưa hề trao thêm một lần nào nữa
Trên đường về Neverland, em đã rất cố gắng để vượt qua
Rồi ngày mai nước mắt em vẫn lăn dài
Làm sao anh có thể che giấu những lời dối trá.

Em ở đây nhìn anh lần nữa
Trong em tất cả đã xa vời
Trái tim em đã đóng lại để làm nơi nương náu
Em đành phải chấp nhận
Em trở về trong đêm tối, rồi ai sẽ cho em lại niềm tin ?

28 bản dịch khác

eagle
11-07-2008
truongkimp.
30-07-2008
hoangvac
09-08-2008
acmakotex
28-12-2008
Shjnee
05-03-2009
waterili
11-03-2009
emratngoan
19-04-2009
ngotngao_v.
06-05-2009
Anakin Sky.
14-07-2009
hoacucnho
14-10-2009
Daicasapa
17-10-2009
vietnamnom.
18-10-2009
tuyetlan86.
07-12-2009
hck30b
18-11-2009
EvilHeaven
26-11-2009
pebien_a13
17-12-2009
Minh Quang.
30-12-2009
chuothong_.
28-01-2010
buoi_sang
04-04-2010
leejihun
18-04-2010
WjndyFall
18-11-2010
Dien, N.M
06-12-2010
Banglangti.
04-03-2011
campecho
18-03-2011
quangvuvt0.
23-05-2011
sawada196
25-05-2011
Rosy Lassi.
02-08-2011
dolly_1994
21-04-2012