Forever And One - Helloween

Bản dịch của: hoacucnho

Forever and One

What can I do?
Will I be getting through?
Now that I must try to leave it all behind
Did you see what you have done to me?
So hard to justify
Slowly it's passing by

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies

Here I am
Seeing you once again
My mind's so far away
My heart's so close to stay
Too proud to fight
I'm walking back into night
Will I ever find someone to believe?

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies
Anh có thể làm gì đây?
Anh sẽ vượt qua được điều này không?
Giờ anh phải cố gắng để lại đằng sau tất cả
Em có thấy những gì em đã làm cho anh không?
Thật là khó thay đổi được
Mọi thứ trôi đi thật chậm chạp

Một lần và mãi mãi anh sẽ nhớ em
Dù anh hôn em không 1 lần nào nữa
Trên con đường về miền vĩnh cữu
Thật khó để anh cố gắng
Ngày mai anh sẽ khóc
Làm sao em có thể giấu đi lời nói dối của mình chứ
Những lời nói dối của em

Anh ở đây
Đang nhìn em thêm 1 lần nữa
Tâm hồn anh đã đi xa
Con tim anh vẫn mãi ở đây
Quá tự hào để chống chọi lại
Anh đang đi vào trong bóng đêm
Liệu anh có thể tìm thấy ai để tin tưởng nữa không?

Một lần và mãi mãi anh sẽ nhớ em
Nhưng, anh hôn em không 1 lần nào nữa
Trên con đường về miền vĩnh cữu
Thật khó để anh cố gắng
Ngày mai anh sẽ khóc
Làm sao em có thể giấu đi lời nói dối của mình chứ
Những lời nói dối của em


28 bản dịch khác

eagle
11-07-2008
truongkimp.
30-07-2008
hoangvac
09-08-2008
acmakotex
28-12-2008
Shjnee
05-03-2009
waterili
11-03-2009
emratngoan
19-04-2009
ngotngao_v.
06-05-2009
Anakin Sky.
14-07-2009
hoacucnho
14-10-2009
Daicasapa
17-10-2009
vietnamnom.
18-10-2009
tuyetlan86.
07-12-2009
hck30b
18-11-2009
EvilHeaven
26-11-2009
pebien_a13
17-12-2009
Minh Quang.
30-12-2009
chuothong_.
28-01-2010
buoi_sang
04-04-2010
leejihun
18-04-2010
WjndyFall
18-11-2010
Dien, N.M
06-12-2010
Banglangti.
04-03-2011
campecho
18-03-2011
quangvuvt0.
23-05-2011
sawada196
25-05-2011
Rosy Lassi.
02-08-2011
dolly_1994
21-04-2012