Forever And One - Helloween

Bản dịch của: acmakotex

Forever and One

What can I do?
Will I be getting through?
Now that I must try to leave it all behind
Did you see what you have done to me?
So hard to justify
Slowly it's passing by

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies

Here I am
Seeing you once again
My mind's so far away
My heart's so close to stay
Too proud to fight
I'm walking back into night
Will I ever find someone to believe?

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies
anh có thể làm được gì?
liệu anh có thể vượt qua được hay không?
để đến bây giờ anh phải bỏ lại tất cả sau lưng
em có thấy những gì em đã gây ra cho anh chưa?
thật khó để cho em hiểu
rồi nó chậm rãi trôi qua

mãi mãi và chỉ 1 người.anh sẽ hôn lên môi em
dù rằng chưa thể trao em nụ hôn
ở nơi mảnh đất vĩnh hằng
thật khó để anh tiếp tục cố gắng
liệu em có thể mãi che giấu sự giối trá,giối trá

anh ở nơi này
để nhìn em thêm 1 lần nữa.
tâm trí anh rối bời.
trái tim anh như băng giá,
đã kiêu hãnh để chiến đấu.
và giờ đây chỉ mình anh lê bước trong đêm
liệu anh có thể tìm thấy ai đó để đặt niềm tin?

mãi mãi và chỉ 1 người.anh sẽ hôn lên môi em
dù rằng chưa thể trao em nụ hôn
ở nơi mảnh đất vĩnh hằng
thật khó để anh tiếp tục cố gắng
liệu em có thể mãi che giấu sự giối trá,giối trá

28 bản dịch khác

eagle
11-07-2008
truongkimp.
30-07-2008
hoangvac
09-08-2008
acmakotex
28-12-2008
Shjnee
05-03-2009
waterili
11-03-2009
emratngoan
19-04-2009
ngotngao_v.
06-05-2009
Anakin Sky.
14-07-2009
hoacucnho
14-10-2009
Daicasapa
17-10-2009
vietnamnom.
18-10-2009
tuyetlan86.
07-12-2009
hck30b
18-11-2009
EvilHeaven
26-11-2009
pebien_a13
17-12-2009
Minh Quang.
30-12-2009
chuothong_.
28-01-2010
buoi_sang
04-04-2010
leejihun
18-04-2010
WjndyFall
18-11-2010
Dien, N.M
06-12-2010
Banglangti.
04-03-2011
campecho
18-03-2011
quangvuvt0.
23-05-2011
sawada196
25-05-2011
Rosy Lassi.
02-08-2011
dolly_1994
21-04-2012