Ca khúc nằm trong album Pictures of the other sides của Gareth Gates , phát hành năm 2007

LỜI BÀI HÁT

Akai ...

19 minutes since u hung up the phone
I'm already seeing the dark shadows growin'
I wonder what're u doing right now
Do u hurt like I hurt?
19 hours and i can't fall asleep
I've turned all the lights on
But the shadows are creepin'
All around the room that was our secret space
I can't breath, I'm incomplete

Look what u've done baby
look what I've become
I'm just bleedin',I'm bleedin'
And it doesn't stop
I don't wanna put u down
But I feel like I've lost my ground
And the words that u left me
Don't pay, don't pay me for my pain...

19 days free to do what I want
To hang out late with the shadows
I know, what I want I can't have,
What I have I don't want...
I want u back...

Look what u've done baby
Look what I've become
i'm just bleedin', I'm bleedin'
And it doesn't stop
I don't wanna put u down
But I feel like I've lost my ground
And the words that u left me
Don't pay, don't pay me for my pain...

Suddenly the words we were too scared to speak
Became the words that released us...

Look what u've done baby
Look what I've become
I'm not bleedin', I'm breathin'
the pain's gone away
I don't wanna put u down
Cause I feel like I've found my ground
And the words that u left me just say
That all in good time hurt will fade
U've paid me for my pain...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Mrs.Kim Cập nhật: pe tho sun rang / 31-01-2009...
19 phút rồi từ khi em gác máy
Màn đêm đang dần buông
Anh tự hỏi lúc này đây em đang làm gì
Có đau như anh đang đau không?
19 tiếng rồi và anh chẳng ngủ được
Anh

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Mrs.Kim 03-09-2008
Lúc đầu xưng "em", sau đổi thành xưng "anh", cuối cùng thấy vẫn giống con gái quá :(
...
Deathknight 26-07-2008
Mình chưa quen cách post bài nên đã post nhầm thêm bài, nhờ các editer del giúp, thank nhìu!
...
Deathknight 26-07-2008
Bài này nghe khá hay đấy! :) Thank Bro.

Xem hết các bình luận