Say You Will - Tokyo Square

Bản dịch của: ThanhTrung_pro

Say you will,say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure,I feel so alone
I just don't dare to open my eyes

Into deep,going in too deep
Just can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard I try
I don't want to be alone tonight

Won't you be my guilding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than a neon light
Say you will…
hãy nói đi em, nói em sẽ là của anh.
Đêm nay anh chỉ mãi nghĩ về em thôi.
Anh cảm thấy vô cùng mơ hồ và cô đơn.
Thậm chí anh không giám mở mắt ra nữa.
Trong sâu thẩm, tận cùng của trái tim anh
anh không thể xóa nhòa được hình bóng của em.
Em yêu không có thứ gì có thể ngăn cản được tình yêu của anh dành cho em. Anh không hề muốn cô đơn đêm nay.
Sao em không là ánh sáng của đời anh, Sọi sáng đường đi để đến bên em. Sao em không là ánh sao đêm nay, anh cần điều đó nhiều hơn những ánh đèn neon hàng đem.
Hãy nói đi em......................

19 bản dịch khác

gauconmiss.
11-07-2008
Emily J.L..
07-08-2008
MsDaisy
16-08-2008
doquangthu.
16-09-2009
truongkimp.
24-10-2008
EvilHeaven
05-08-2009
hhhung70
29-09-2009
hc
01-10-2009
tempo_love
13-10-2009
nhung89
21-11-2009
Ha_Trang(k.
20-12-2009
congthinh_.
08-01-2010
ThanhTrung.
06-04-2010
Anakin Sky.
16-04-2010
Killer1003
10-05-2010
be_bom
24-06-2010
dungrinh-s.
01-05-2011
nhắng_nh.
11-05-2011
lamsaodenh.
19-03-2012