Say You Will - Tokyo Square

Bản dịch của: Anakin Skywalker

Say you will,say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure,I feel so alone
I just don't dare to open my eyes

Into deep,going in too deep
Just can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard I try
I don't want to be alone tonight

Won't you be my guilding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than a neon light
Say you will…
Hãy nói đi em, hãy nói em là của anh đi
Anh vẫn đang nhớ mong em đêm nay
Anh cảm thấy thật mơ hồ, anh cảm thấy thật cô đơn
Anh không dám mở to đôi mắt mình

Tận sâu, tận sâu trong đáy lòng
Anh không thể xoá đi hình ảnh em trong trí óc mình
Em à dù cho anh cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng vậy
Anh không muốn phải cô đơn đêm nay đâu

Sao em không là ánh sao dẫn lối
Dẫn lối đi đến nơi có em bên cạnh

Sao em không là vì sao đêm nay
Anh cần hơn là một ánh đèn màu

Hãy nói đi em

19 bản dịch khác

gauconmiss.
11-07-2008
Emily J.L..
07-08-2008
MsDaisy
16-08-2008
doquangthu.
16-09-2009
truongkimp.
24-10-2008
EvilHeaven
05-08-2009
hhhung70
29-09-2009
hc
01-10-2009
tempo_love
13-10-2009
nhung89
21-11-2009
Ha_Trang(k.
20-12-2009
congthinh_.
08-01-2010
ThanhTrung.
06-04-2010
Anakin Sky.
16-04-2010
Killer1003
10-05-2010
be_bom
24-06-2010
dungrinh-s.
01-05-2011
nhắng_nh.
11-05-2011
lamsaodenh.
19-03-2012