Say You Will - Tokyo Square

Bản dịch của: doquangthuy

Say you will,say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure,I feel so alone
I just don't dare to open my eyes

Into deep,going in too deep
Just can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard I try
I don't want to be alone tonight

Won't you be my guilding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than a neon light
Say you will…
Hãy nói đi, hãy nói em sẽ là của anh
Anh sẽ mãi giữ những ký ức về em đêm nay
Anh cảm thấy thật mơ hồ và cô đơn biết bao
Anh chẳng dám mở mắt mình nữa
Bởi sâu thẳm trong anh luôn có em
Anh chẳng thể gạt em ra khỏi tâm hồn
Baby chẳng còn gì nữa, dù anh có cố gắng thế nào
Anh không muốn trở thành kẻ cô đơn đêm nay
Sao em không là ánh sáng dẫn đường cho anh
Chỉ cho anh con đường để đến bên em
Sao em không là ngôi sao sáng của anh trên bầu trời đêm tăm tối
Là ngôi sao mà anh cần hơn tất cả những ánh đèn đêm
Say you will

19 bản dịch khác

gauconmiss.
11-07-2008
Emily J.L..
07-08-2008
MsDaisy
16-08-2008
doquangthu.
16-09-2009
truongkimp.
24-10-2008
EvilHeaven
05-08-2009
hhhung70
29-09-2009
hc
01-10-2009
tempo_love
13-10-2009
nhung89
21-11-2009
Ha_Trang(k.
20-12-2009
congthinh_.
08-01-2010
ThanhTrung.
06-04-2010
Anakin Sky.
16-04-2010
Killer1003
10-05-2010
be_bom
24-06-2010
dungrinh-s.
01-05-2011
nhắng_nh.
11-05-2011
lamsaodenh.
19-03-2012