Say You Will - Tokyo Square

Bản dịch của: MsDaisy

Say you will,say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure,I feel so alone
I just don't dare to open my eyes

Into deep,going in too deep
Just can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard I try
I don't want to be alone tonight

Won't you be my guilding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than a neon light
Say you will…
Anh hãy nói ,hãy nói anh là của em .
Em sẽ giữ nỗi nhớ anh suốt đêm này.
Em có cảm thấy mơ hồ lắm ,em thấy mình cô đơn.
Đến nỗi em không dám mở mắt ra
sâu tận ,sâu thẳm trong tâm hồn mình em vẫn không
thể nào quên được anh.
Anh yêu ơi dù cho em đã mệt nhọc cố gắng
nhưng thực lòng em không muốn một mình đêm nay.
Anh có muốn em làm ánh sáng dẫn đường
Dẫn lối cho anh đến cạnh em không?
Anh có muốn là ngôi sao tỏa sáng đêm nay
Mà em cần hơn cả những ánh đèn đang sáng
Anh hãy nói là....

19 bản dịch khác

gauconmiss.
11-07-2008
Emily J.L..
07-08-2008
MsDaisy
16-08-2008
doquangthu.
16-09-2009
truongkimp.
24-10-2008
EvilHeaven
05-08-2009
hhhung70
29-09-2009
hc
01-10-2009
tempo_love
13-10-2009
nhung89
21-11-2009
Ha_Trang(k.
20-12-2009
congthinh_.
08-01-2010
ThanhTrung.
06-04-2010
Anakin Sky.
16-04-2010
Killer1003
10-05-2010
be_bom
24-06-2010
dungrinh-s.
01-05-2011
nhắng_nh.
11-05-2011
lamsaodenh.
19-03-2012