Say You Will - Tokyo Square

Bản dịch của: gauconmissa

Say you will,say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure,I feel so alone
I just don't dare to open my eyes

Into deep,going in too deep
Just can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard I try
I don't want to be alone tonight

Won't you be my guilding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than a neon light
Say you will…
Nói đi em, hãy nói rằng em là của anh
Hằng đêm anh vẫn nhớ về em...
Anh cảm thấy mơ hồ, anh cảm thấy cô đơn
Anh không dám mở mắt ra
Vì tận sâu trong đáy lòng
Anh không thể quên được hình bóng em...
Và dù gắng bao nhiêu đi nữa...
... anh không muốn cô đơn trong đêm nay
Sao em không là ánh sáng dẫn đường?
Đưa anh đến với em...
Sao em không là ngôi sao đêm nay
... mà anh cần hơn nghìn ánh đèn đang sáng
Hãy nói đi em...


19 bản dịch khác

gauconmiss.
11-07-2008
Emily J.L..
07-08-2008
MsDaisy
16-08-2008
doquangthu.
16-09-2009
truongkimp.
24-10-2008
EvilHeaven
05-08-2009
hhhung70
29-09-2009
hc
01-10-2009
tempo_love
13-10-2009
nhung89
21-11-2009
Ha_Trang(k.
20-12-2009
congthinh_.
08-01-2010
ThanhTrung.
06-04-2010
Anakin Sky.
16-04-2010
Killer1003
10-05-2010
be_bom
24-06-2010
dungrinh-s.
01-05-2011
nhắng_nh.
11-05-2011
lamsaodenh.
19-03-2012