Say You Will - Tokyo Square

Bản dịch của: nhắng_nhít

Say you will,say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure,I feel so alone
I just don't dare to open my eyes

Into deep,going in too deep
Just can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard I try
I don't want to be alone tonight

Won't you be my guilding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than a neon light
Say you will…
Nói đi em, hãy nói rằng em sẽ là của anh
Đêm nay nỗi nhớ của anh sẽ chỉ hướng về em mà thôi
Anh thấy mình thật thiếu tự tin, cô đơn quá chừng
Và anh còn chẳng dám mở mắt ra nữa

Đắm chìm vào sự mê mải
Anh chẳng thể nào không nghĩ tới em
Em yêu à anh sẽ cố gắng bằng bất cứ giá nào
Vì anh không hề muốn cô đơn đêm nay

Hãy là ánh sáng đưa đường chỉ lối cho anh
Hãy là vì sao sáng trong anh đêm nay
Anh cần em hơn cả nguồn sáng kia

Nói đi em, hãy nói rằng em sẽ là của anh
Đêm nay nỗi nhớ của anh sẽ chỉ hướng về em mà thôi
Anh thấy mình thật thiếu tự tin, thật quá cô đơn
Anh còn chẳng dám mở mắt ra nữa

19 bản dịch khác

gauconmiss.
11-07-2008
Emily J.L..
07-08-2008
MsDaisy
16-08-2008
doquangthu.
16-09-2009
truongkimp.
24-10-2008
EvilHeaven
05-08-2009
hhhung70
29-09-2009
hc
01-10-2009
tempo_love
13-10-2009
nhung89
21-11-2009
Ha_Trang(k.
20-12-2009
congthinh_.
08-01-2010
ThanhTrung.
06-04-2010
Anakin Sky.
16-04-2010
Killer1003
10-05-2010
be_bom
24-06-2010
dungrinh-s.
01-05-2011
nhắng_nh.
11-05-2011
lamsaodenh.
19-03-2012