Say You Will - Tokyo Square

Bản dịch của: tempo_love

Say you will,say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure,I feel so alone
I just don't dare to open my eyes

Into deep,going in too deep
Just can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard I try
I don't want to be alone tonight

Won't you be my guilding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than a neon light
Say you will…
Nói đi em, nói em sẽ là của anh
Đêm nay anh chỉ có thể nhớ về em mà thôi
Anh thấy mơ hồ, và cảm thấy cô đơn
Anh không dám mở mắt mình ra
Sâu thẳm, sâu thẳm trong anh
Anh không thể đưa em ra khỏi tâm trí mình
Em yêu, dù anh có cố gắng bao nhiêu
Đêm nay anh vẫn không muốn cô đơn
Em sẽ là ánh sáng dẫn đường cho anh chứ
Chỉ cho anh con đường để anh có thể đến bên em
Em sẽ là ngôi sao sáng đêm nay của anh chứ
Là ngôi sao mà anh cần hơn cả ánh đèn kia
Nói đi em...

19 bản dịch khác

gauconmiss.
11-07-2008
Emily J.L..
07-08-2008
MsDaisy
16-08-2008
doquangthu.
16-09-2009
truongkimp.
24-10-2008
EvilHeaven
05-08-2009
hhhung70
29-09-2009
hc
01-10-2009
tempo_love
13-10-2009
nhung89
21-11-2009
Ha_Trang(k.
20-12-2009
congthinh_.
08-01-2010
ThanhTrung.
06-04-2010
Anakin Sky.
16-04-2010
Killer1003
10-05-2010
be_bom
24-06-2010
dungrinh-s.
01-05-2011
nhắng_nh.
11-05-2011
lamsaodenh.
19-03-2012