Say You Will - Tokyo Square

Bản dịch của: Emily J.L. Do

Say you will,say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure,I feel so alone
I just don't dare to open my eyes

Into deep,going in too deep
Just can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard I try
I don't want to be alone tonight

Won't you be my guilding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than a neon light
Say you will…
Nói Đi Em
Nói đi em, nói em sẽ là của anh
Anh vẫn nhớ em đêm nay
Anh cảm thấy thật mơ hồ, anh cảm thấy thật cô đơn
Anh vẫn không can đảm để mở mắt ra
Trong sâu thẳm, sâu thẳm trong anh
Anh không thể gạt em ra khỏi tâm trí của mình
Em yêu ơi, không có gì đâu, chỉ là những khó khăn anh trải qua
Anh không muốn cô đơn đêm nay đâu
Tại sao em không là ánh sáng dẫn đường cho anh
Để đưa anh đến bên em
Tại sao em không là ngôi sao chỉ đường cho anh đêm nay
Anh cần nhiều hơn một ánh đèn điện vô hồn
Nói đi em...................

19 bản dịch khác

gauconmiss.
11-07-2008
Emily J.L..
07-08-2008
MsDaisy
16-08-2008
doquangthu.
16-09-2009
truongkimp.
24-10-2008
EvilHeaven
05-08-2009
hhhung70
29-09-2009
hc
01-10-2009
tempo_love
13-10-2009
nhung89
21-11-2009
Ha_Trang(k.
20-12-2009
congthinh_.
08-01-2010
ThanhTrung.
06-04-2010
Anakin Sky.
16-04-2010
Killer1003
10-05-2010
be_bom
24-06-2010
dungrinh-s.
01-05-2011
nhắng_nh.
11-05-2011
lamsaodenh.
19-03-2012