Say You Will - Tokyo Square

Bản dịch của: be_bom

Say you will,say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure,I feel so alone
I just don't dare to open my eyes

Into deep,going in too deep
Just can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard I try
I don't want to be alone tonight

Won't you be my guilding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than a neon light
Say you will…
hãy nói đi em, hãy nói em là của anh
tối nay anh rất nhớ đến em
anh cảm thấy rất bất an, anh cảm thấy rất cô đơn
anh không dám mở đôi mắt của mình ra

mãi chìm đắm, sâu trong đáy lòng
hình bóng em khắc sâu trong tâm trí
em yêu ơi dù có khó khăn thé nào anh cũng cố gắng
tối nay anh không muốn lại cô đơn

liệu em sẽ làm ánh đèn dẫn đường anh
đưa anh đến bên cạnh em
liệu em là ánh sao trong đêm
mà anh cần hơn bất kì ánh đèn
hãy nói đi em..

19 bản dịch khác

gauconmiss.
11-07-2008
Emily J.L..
07-08-2008
MsDaisy
16-08-2008
doquangthu.
16-09-2009
truongkimp.
24-10-2008
EvilHeaven
05-08-2009
hhhung70
29-09-2009
hc
01-10-2009
tempo_love
13-10-2009
nhung89
21-11-2009
Ha_Trang(k.
20-12-2009
congthinh_.
08-01-2010
ThanhTrung.
06-04-2010
Anakin Sky.
16-04-2010
Killer1003
10-05-2010
be_bom
24-06-2010
dungrinh-s.
01-05-2011
nhắng_nh.
11-05-2011
lamsaodenh.
19-03-2012