Say You Will - Tokyo Square

Bản dịch của: Killer1003

Say you will,say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure,I feel so alone
I just don't dare to open my eyes

Into deep,going in too deep
Just can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard I try
I don't want to be alone tonight

Won't you be my guilding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than a neon light
Say you will…
Nói đi em, hãy nói em là của anh
Anh sẽ giử nỗi nhớ về em đêm nay
Anh cảm thấy quá mơ hồ, anh cảm thấy quá cô đơn
Anh không dám mở mắt ra

Tận sâu trong đáy lòng
Không thể quên được hình bóng em
Em yêu ơi dù anh có cố gằng thế nào
Anh không muốn phải cô đơn đêm nay

Em có thể là anh sáng mở đường cho anh ???
Hãy dẫn anh đến ở bên em
Em có thể là vì sao của anh đêm nay ???
Anh cần nhiều hôn là một ánh đèn
Nói đi em...

19 bản dịch khác

gauconmiss.
11-07-2008
Emily J.L..
07-08-2008
MsDaisy
16-08-2008
doquangthu.
16-09-2009
truongkimp.
24-10-2008
EvilHeaven
05-08-2009
hhhung70
29-09-2009
hc
01-10-2009
tempo_love
13-10-2009
nhung89
21-11-2009
Ha_Trang(k.
20-12-2009
congthinh_.
08-01-2010
ThanhTrung.
06-04-2010
Anakin Sky.
16-04-2010
Killer1003
10-05-2010
be_bom
24-06-2010
dungrinh-s.
01-05-2011
nhắng_nh.
11-05-2011
lamsaodenh.
19-03-2012