Say You Will - Tokyo Square

Bản dịch của: truongkimphuong

Say you will,say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure,I feel so alone
I just don't dare to open my eyes

Into deep,going in too deep
Just can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard I try
I don't want to be alone tonight

Won't you be my guilding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than a neon light
Say you will…
Say you will

Em hãy nói đi, hãy nói rằng em là của anh
Đêm nay anh nhớ về em
Anh cảm thấy cô đơn lắm
Anh không dám mở mắt ra
Sâu lắng, sâu lắng trong tâm hồn
Anh không thể để em rời ra khỏi tâm trí của anh
Baby, không có gì cả đâu, anh có thể vượt qua những khó khăn này
Vì anh không muốn mình cô đơn đêm nay
Sao em không thể là ánh sáng con đường anh đi
Con đường mà anh đến với em
Em là ngôi sáng của anh đêm nay
Mà anh lại cần nhiều, nhiều hơn những ánh sáng của ánh đèn
Em hãy nói đi….

19 bản dịch khác

gauconmiss.
11-07-2008
Emily J.L..
07-08-2008
MsDaisy
16-08-2008
doquangthu.
16-09-2009
truongkimp.
24-10-2008
EvilHeaven
05-08-2009
hhhung70
29-09-2009
hc
01-10-2009
tempo_love
13-10-2009
nhung89
21-11-2009
Ha_Trang(k.
20-12-2009
congthinh_.
08-01-2010
ThanhTrung.
06-04-2010
Anakin Sky.
16-04-2010
Killer1003
10-05-2010
be_bom
24-06-2010
dungrinh-s.
01-05-2011
nhắng_nh.
11-05-2011
lamsaodenh.
19-03-2012