Thông tin về Allison Iraheta và các bài hát hay nhất của Allison Iraheta


Sửa lần cuối Masquerade 11-10-2009

Tên: Allison Iraheta

Ngày sinh: 27/4/1992

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z