LỜI BÀI HÁT

Yeaaah
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na

(chorus)
(I can feel it)
When me look in your eyes
Fo sho
(Can you feel it)
Me have fi make you mine
Lets go
(I can feel it)
If you give me a chance I'll show ya
(Girl can you feel it)
I can have you when the nights ova

(verse 1)
Cuz i want you n need you right here love
Aint no problem we can share coz...you di one
Iv never saw a gurl that look so
She dance to reggae and calipso
Shes my type pon di description
Here i come

(chorus)
Baby (baby)
You fine as hell and know how much im crazy (crazy)
But i just don't mind if you cheat coz you not ma lady (lady)
And the situation gotta second shady (shady)
Coz i want you here

(Hold on...I can feel it)
When me look in your eyes
Fo sho
(Can you feel it)
Me have fi make you mine
Lets go
(I can feel it)
If you give me a change I'll show ya
(Girl let me feel it)
I can have you when the nights ova

(verse 2)
Me love the way you look wit ya eye-sa
Tell yuh boyfriend move he a joker
The way you dance and move
You turn me on

Move ma, baby come closer
Let me get a good look at that figga
How dem jeans just hold it togetha
Tell me how (tell me how)

(chorus)
Baby (baby)
You fine as hell and know how much im crazy (crazy)
But i just don't mind if you cheat coz you not ma lady (lady)
And the situation gotta second shady (shady)
Coz i want you here

(Hold on..I can feel it)
When me look in your eyes
Fo sho
(I can feel it)
Me have fi make you mine
Lets go
(I can feel it)
If you give me a change I'll show ya
(Girl let me feel it)
I can have you when the nights ova

(verse 3)
Yes you gotta man shawty, but i just dont care shawty
Eyyyy i wanna be witchu tonight
Lets leave the club shawty
Its a quarter to three shawty
Eyyyy i wanna be witchu tonight

(chorus)
Baby (baby)
You fine as hell and know how much im crazy (crazy)
But i just don't mind if you cheat coz you not ma lady (lady)
And the situation gotta second shady (shady)
Coz i want you here

(Hold on...i can feel it)
When me look in your eyes
Fo sho
(Can you feel it)
Me have fi make you mine
Lets go
(I can feel it)
If you give me a change I'll show ya
(Girl can you feel it)
I can have you when the nights ova

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH


Na na na na na na na na
Na na na na na na na na

[Điệp khúc]
(Anh có thể cảm nhận được)
Khi anh nhìn vào mắt em
Chắc chắn mà
(Anh có thể cảm nhận được)
Anh

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
tieu_ly_phi_dao 22-05-2009
Đăng bài thiếu link nếu không tìm được bạn vô báo lỗi nhá ! Rút kinh nghiệm nha !
...
Oll 22-05-2009
Đăng ko có links nào cả là sao vậy bạn ms.helen ơi ?

Xem hết các bình luận