LỜI BÀI HÁTEver close your eyes.
Ever stop and listen.
Ever feel alive.
And you've nothing missing.
You don't need a reason
Let the day go on and on.

Let the rain fall down.
Everywhere around you
Give into it now.
Let the day surround you
You don't need a reason
Let the rain go on and on

What a day, what a day to take to
What a way, what a way to make it through.
What a day, what a day to take to a wild child

Only take the time.
From the helter skelter.
Every day you find.
Everything's in kilter.
You don't need a reason.
Let the day go on and on

Every summer sun,
Every winter evening.
Every spring to come
Every autumn leaving.
You don't need a reason
Let it all go on and on.

What a day, what a day to take to.
What a way, what a way to make it through
What a day, what a day to take to a wild child.
What a day, what a day to take to.
What a way, what a way to make it through.
What a day, what a day to take to a wild child.

What a day, what a day to take to.
What a way, what a way to make it through.
What a day, what a day to take to.
Da-da-da
Da-da-da-da-da-da
What a way, what a way to make it through
Da-da-da
Da-da-da-da-da-da
Da-da-da
Da-da-da-da-da-da
What a way, what a way to make it through
What a day, what a day to take to a wild child
What a day, what a day to take to a wild child

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đã bao giờ em nhắm nghiền đôi mắt,
Đã bao giờ em ngừng lại lắng nghe
Đã bao giờ em cảm thấy mình hiện hữu.
Và em chưa bao giờ mất mát điều gì,
Em chẳng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
azitnexin 29-09-2008
cam' on wa' cuoi' cung` da~ co' loi` dich bai` nay`. Nhac da~ hay rui`loi` lai con` y' nghia~ nua~ chu'!

Xem hết các bình luận