Only Love - TradeMark

Bản dịch của: giangsn

"Only Love"

2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do


I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

That's something only love can do
2 giờ sáng, và mưa đang rơi
Chúng ta gặp lại nhau tại ngã tư xưa
Em nói với anh rằng em đang phân vân
Em không thể quyết định được điều gì
Phải chăng em muốn anh quyết định hộ lòng em

Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể trả lời
Thử lại một lần hay quay bước ra đi
Nhưng anh tin vào em và anh
Rồi một ngày tươi sáng sẽ đến với đôi ta
Anh sẽ cố gắng với những gì anh có thể
Và mong sao em sẽ rộng mở con tim
Nhưng anh không thể cho em hiểu hết lòng anh
Đó là điều mà chỉ tình yêu mới có thể làm được

Trong vòng tay em dường như bình minh đang đổ vỡ
Mặt đối mặt mà như ngàn dặm cách xa
Anh đã cố gắng hết sức để cho em thấy
Rằng sự hi vọng có thể vượt lên trên cả nỗi đau
Nếu chúng ta biết hi sinh, nếu chúng ta biết tin cậy

Nhưng chỉ có tình yêu mới cho ta thấy rõ
Thử lại một lần hay quay bước ra đi
Nhưng anh tin vào em và anh
Rồi một ngày tươi sáng sẽ đến với đôi ta
Anh sẽ cố gắng với những gì anh có thể
Và mong sao em sẽ rộng mở con tim
Nhưng anh không thể cho em hiểu hết lòng anh
Đó là điều mà chỉ tình yêu mới có thể làm được

Và anh biết nếu anh có thể tìm thấy đủ ngôn từ
Để chạm vào nơi sâu thẳm trái tim em
Ngọn lửa giấc mơ sẽ được nhen lên
Và sẽ không để chúng ta phải nói lời chia tay


Nhưng chỉ có tình yêu mới cho ta thấy rõ
Thử lại một lần hay quay bước ra đi
Nhưng anh tin vào em và anh
Rồi một ngày tươi sáng sẽ đến với đôi ta
Anh sẽ cố gắng với những gì anh có thể
Và mong sao em sẽ rộng mở con tim
Nhưng anh không thể cho em hiểu hết lòng anh
Đó là điều mà chỉ tình yêu mới có thể làm được

Đó là điều mà chỉ tình yêu mới có thể làm được


34 bản dịch khác

young fore.
30-01-2008
Deathknigh.
21-08-2008
Mrs.Kim
01-09-2008
MrFear
04-11-2008
mss.pearl
30-04-2009
chillixinh
18-05-2009
babywolf99
27-06-2009
danglinh21.
04-08-2009
tho_ngay22.
19-09-2009
trnglove25.
20-08-2009
Nautilus
22-08-2009
killmanhn
28-08-2009
giangsn
31-08-2009
aloha_ngay.
22-11-2009
.michaelja.
03-10-2009
nvyn0306
01-12-2009
Gutaryasha.
02-12-2009
Anakin Sky.
02-12-2009
sonvuthumi.
04-12-2009
Minh Quang
04-12-2009
huongnguye.
05-12-2009
Forget Me .
08-12-2009
dania_hyug.
21-12-2009
ngocyen
29-12-2009
ngoctuyen_.
27-02-2010
ememeoeo
05-12-2010
phamquangh.
16-02-2011
pica
14-04-2011
thangkho_n.
03-05-2011
vannamsss
07-06-2011
cocchen
08-07-2011
lifeissoba.
17-02-2012
lifeissoba.
17-02-2012
dinnymoon
16-06-2013