Only Love - TradeMark

Bản dịch của: Gutaryasha2075

"Only Love"

2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do


I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

That's something only love can do
Chỉ có tình yêu


Hai giờ sáng, trời vẫn mưa rả rích.
Anh với em lại gặp nhau nơi ngã tư xưa.
Em nói với anh rằng em đang bối rối.
Rằng em chẳng thể quyết định được điều gì.
Vậy có phải là em muốn anh quyết định hộ lòng em?!

Nhưng chỉ có tình yêu mới cho ta biết rõ
Nên thử lại một lần nữa hay quay bước ra đi.
Nhưng anh vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng của đôi mình
Vì thế anh sẽ cố gắng với những gì anh có thể,
Và ngày đêm nguyện cầu trái tim em sẽ có khi rộng mở.
Nhưng anh chẳng thể cho em hiểu hết lòng anh.
Đó là điều chỉ tình yêu làm được.

Trong vòng tay em cùng ngắm buổi rạng đông,
Mặt kề nhau mà như thể cách xa ngàn vạn dặm.
Chân lý này anh đã gắng hết mình cho em hiểu,
Rằng tình yêu có thể vượt lên trên tất cả mọi nỗi đau,
Nếu ta có niềm tin, nếu ta rộng mở tấm lòng.

Nhưng chỉ có tình yêu mới cho ta biết rõ,
Nên thử lại 1 lần hay quay bước ra đi.
Nhưng anh vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng của đôi mình
Vì thế anh sẽ cố gắng với những gì anh có thể,
Và ngày đêm nguyện cầu trái tim em sẽ có khi rộng mở.
Nhưng anh chẳng thể cho em hiểu hết lòng anh
Đó là điều chỉ tình yêu làm được.

Và anh biết nếu anh có thể tìm được đủ ngôn từ,
Để đến được nơi sâu thẳm trong trái tim em.
Ngọn lửa giấc mơ của chúng ta sẽ lại được nhen lên,
Và sẽ không để chúng ta phải nói lời chia tay mãi mãi!

Nhưng chỉ có tình yêu mới cho ta biết rõ,
Nên thử lại 1 lần hay quay bước ra đi.
Nhưng anh vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng của đôi mình
Vì thế anh sẽ cố gắng với những gì anh có thể,
Và ngày đêm nguyện cầu trái tim em sẽ có khi rộng mở.
Nhưng anh chẳng thể cho em hiểu hết lòng anh.
Đó là điều chỉ tình yêu làm được.
Đó là điều chỉ tình yêu làm được.


34 bản dịch khác

young fore.
30-01-2008
Deathknigh.
21-08-2008
Mrs.Kim
01-09-2008
MrFear
04-11-2008
mss.pearl
30-04-2009
chillixinh
18-05-2009
babywolf99
27-06-2009
danglinh21.
04-08-2009
tho_ngay22.
19-09-2009
trnglove25.
20-08-2009
Nautilus
22-08-2009
killmanhn
28-08-2009
giangsn
31-08-2009
aloha_ngay.
22-11-2009
.michaelja.
03-10-2009
nvyn0306
01-12-2009
Gutaryasha.
02-12-2009
Anakin Sky.
02-12-2009
sonvuthumi.
04-12-2009
Minh Quang
04-12-2009
huongnguye.
05-12-2009
Forget Me .
08-12-2009
dania_hyug.
21-12-2009
ngocyen
29-12-2009
ngoctuyen_.
27-02-2010
ememeoeo
05-12-2010
phamquangh.
16-02-2011
pica
14-04-2011
thangkho_n.
03-05-2011
vannamsss
07-06-2011
cocchen
08-07-2011
lifeissoba.
17-02-2012
lifeissoba.
17-02-2012
dinnymoon
16-06-2013