LỜI BÀI HÁT

Whistle Down The Wind

Whistle down the wind
Let your voices carry
Drown out all the rain
Light a patch of darkness
Treacherous and scary

Howl at the stars
Whisper when you're sleeping
I'll be there to hold you
I'll be there to stop
The chills and all the weeping

Make it clear and strong
So the whole night long
Every signal that you send
Until the very end
I will not abandon you my precious friend

So try to stem the tide
Then you'll raise a banner
Send a flare up in the sky
Try to burn a torch
And try to build a bonfire

Every signal that you send
Until the very end
I'm there

So whistle down the wind
For I have always been
Right there

Howl at the stars
Whisper when your sleeping
I'll be there to hold you
I'll be there to stop
The chills and all the weeping

Make it clear and strong
So the whole night long
Every signal that you send
Until the very end
I will not abandon you my precious friend

So whistle down the wind
Let your voices carry
Drown out all the rain
Light a patch of darkness
Treacherous and scary

Every signal that you send
Until the very end
I'm there

So whistle down the wind
For I have always been
Right there

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

SnowInPearl Cập nhật: nightmissmoon / 29-08-2009...
Lời Trong Gió

Huýt lên một tiếng sáo
Để lời bạn mang theo
Khuất lấp trong làn mưa
Thắp sáng màng tăm tối
Bội bạc và kinh hoàng

Thét gào lên trời sao
Thầm

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
hung89 19-10-2009
Câu nào cũng năm chữ. Bài này hay quá.

Xem hết các bình luận