O Mio Babbino Caro (Oh My Dear Papa) - Sarah Brightman

0    | 13-08-2010 | 8150

LỜI BÀI HÁT

Italian

O mio babbino caro
Mi piace, è bello, è bello
Vo' andare in Porta Rossa
a comperar l'anello!
Sì, sì, ci voglio andare!
e se l'amassi indarno,
andrei sul Ponte Vecchio,
ma per buttarmi in Arno!
Mi struggo e mi tormento!
O Dio, vorrei morir!
Babbo, pietà, pietà!
Babbo, pietà, pietà!

Translation

Oh my dear papa
I love him, he is handsome, handsome
I want to go to Porta Rossa
to buy the ring!
Yes, yes, I want to go there!
And if my love were in vain,
I would go to the Ponte Vecchio
and throw myself in the Arno!
I am being consumed by the torment!
Oh God, I'd like to die!
Papa, have pity, have pity!
Papa, have pity, have pity!

Source: wikipedia.com

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Anakin Skywalker Cập nhật: sweet_dream2 / 14-08-2010...
Ôi người cha yêu dấu của tôi ơi
Tôi yêu ông biết dường nào
Ông ấy sao mà xinh đẹp thế
Tôi muốn đi đến Porta Rossa
Để mua chiếc nhẫn!
Vâng, vâng, tôi muốn

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Alamanda Bud 14-08-2010
OMG đang duyệt bài này :)) May mà còn ngó nghiêng ko thì khổ rồi :D

Xem hết các bình luận